דוח יומי - מצטרפים למועדון הלקוחות מטאבלט

דוח יומי לתאריך 

הדוח מעודכן לשעה

יש  להתייחס למספר הרשום בתוך הריבוע הצבעוני